Building Ethiopia's Digital Economy

ወደ ዘላቂና አካታች የኢኮኖሚ እድገት!

የገንዘብ ሚኒስትር አመራሮችና ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት የደም ልገሳ አደረጉ

በምስራቅ ሸዋ ሉሚ ወረዳ የችግኝ ተከላበገንዘብ ሚኒስቴር ሠራተኞች ተካሄደ