ክቡር ዶ/ር ኢዮብ ተካልኝ  የፊስካል ፖሊሲ እና የመንግስት ፋይናንስ ሚኒስትር ዲኤታ


የአስፈጻሚውን አካል ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በአዋጅ ቁጥር 916/2008 መሠረት ለገንዘብ ሚኒስቴር ከተሰጡት ተግባራትና ኃላፊነቶች መካከል አንዱ የውጭ ሀብትን ማሰባሰብ እና ማስተዳደር ነው ፡፡ የውጭ ሀብትን ማግኘትን እና ማስተዳደርን የሚቆጣጠረው የኢኮኖሚ ትብብር ዘርፍ በሚኒስትር ዴኤታው እና በስድስት ዳይሬክቶሬቶች የተደራጀ ነው፡፡

በዘርፉ ካሉት ቁልፍ ተግባራት መካከል የአገሪቱን የአጭርና የመካከለኛ ልማት ተግባራዊ ለማድረግ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት፣ከአውሮፓ ህብረት፣ከተባበሩት መንግስታት እና ከአየር ንብረት ለውጥ እና ከ 20 በላይ የልማት አጋሮች ጋር ኢኮኖሚያዊ ትብብር መመስረት እና ማጠናከር ነው ፡፡ፕሮግራሞች. (ፋይናንስ እና ቴክኒካዊ ድጋፍ) የመንግስትን የበጀት አያያዝ እና የግዥ ስርዓት መሰብሰብ እና ተግባራዊ ማድረግ ፣ በፕሮግራም ስምምነቶች መሠረት የተገኙ ሀብቶች አጠቃቀምን መከታተል ፣ ከአለም አቀፍ የብድር ደረጃ አሰጣጥ ኤጀንሲዎች እና ተቋማት ባለሀብቶች ጋር ያለውን ግንኙነት በማስተባበር እና በደቡብ-ደቡብ ካሉ ታዳጊ ሀገሮች ጋር መተባበር፡፡ ትብብርን ማጠናከር እና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ እንዲሁም ጤናማ የብድር አያያዝን ማረጋገጥ እና በዚህ ረገድ ግልፅነትና ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ፡፡

በተጨማሪም ከዘርፉ የበለጠ የመዋዕለንዋይ ፍስትን ለመሳብ የመንግስትና የግል ሽርክና ለመመስረት የፖሊሲው እና የህግ ማዕቀፉ የተጠናቀቀ ሲሆን የአደረጃጀትና የፕሮጀክት መረጣ ተግባራትም በመካሄድ ላይ ናቸው ፡፡

ፕሮጀክቶችን መደገፍ እና መቆጣጠር አፈፃፀምን የበለጠ በማሻሻል ፣ ተነሳሽነታችን በማሳደግ እና በቅርበት ለህዝባችን ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ልማት በማምጣት ለእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (GTP) እና ለተባበሩት መንግስታት የዘላቂ ልማት ግቦች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋችንን እንቀጥላለን፡፡

ክብርት ያስሚን ዋሃበራቢ የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዲኤታ


የአስፈጻሚውን አካል ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በአዋጅ ቁጥር 916/2008 መሠረት ለገንዘብ ሚኒስቴር ከተሰጡት ተግባራትና ኃላፊነቶች መካከል አንዱ የውጭ ሀብትን ማሰባሰብ እና ማስተዳደር ነው ፡፡ የውጭ ሀብትን ማግኘትን እና ማስተዳደርን የሚቆጣጠረው የኢኮኖሚ ትብብር ዘርፍ በሚኒስትር ዴኤታው እና በስድስት ዳይሬክቶሬቶች የተደራጀ ነው፡፡

በዘርፉ ካሉት ቁልፍ ተግባራት መካከል የአገሪቱን የአጭርና የመካከለኛ ልማት ተግባራዊ ለማድረግ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት፣ከአውሮፓ ህብረት፣ከተባበሩት መንግስታት እና ከአየር ንብረት ለውጥ እና ከ 20 በላይ የልማት አጋሮች ጋር ኢኮኖሚያዊ ትብብር መመስረት እና ማጠናከር ነው ፡፡ፕሮግራሞች. (ፋይናንስ እና ቴክኒካዊ ድጋፍ) የመንግስትን የበጀት አያያዝ እና የግዥ ስርዓት መሰብሰብ እና ተግባራዊ ማድረግ ፣ በፕሮግራም ስምምነቶች መሠረት የተገኙ ሀብቶች አጠቃቀምን መከታተል ፣ ከአለም አቀፍ የብድር ደረጃ አሰጣጥ ኤጀንሲዎች እና ተቋማት ባለሀብቶች ጋር ያለውን ግንኙነት በማስተባበር እና በደቡብ-ደቡብ ካሉ ታዳጊ ሀገሮች ጋር መተባበር፡፡ትብብርን ማጠናከር እና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ እንዲሁም ጤናማ የብድር አያያዝን ማረጋገጥ እና በዚህ ረገድ ግልፅነትና ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ፡፡

በተጨማሪም ከዘርፉ የበለጠ የመዋዕለንዋይ ፍስትን ለመሳብ የመንግስትና የግል ሽርክና ለመመስረት የፖሊሲው እና የህግ ማዕቀፉ የተጠናቀቀ ሲሆን የአደረጃጀትና የፕሮጀክት መረጣ ተግባራትም በመካሄድ ላይ ናቸው ፡፡

ፕሮጀክቶችን መደገፍ እና መቆጣጠር አፈፃፀምን የበለጠ በማሻሻል ፣ ተነሳሽነታችን በማሳደግ እና በቅርበት ለህዝባችን ዘላቂ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ልማት በማምጣት ለእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ (GTP) እና ለተባበሩት መንግስታት የዘላቂ ልማት ግቦች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋችንን እንቀጥላለን፡፡